Welcome to HTC

 

NGỮ PHÁP N1

NGỮ PHÁP N2

NGỮ PHÁP N3

NGỮ PHÁP N4, KANJI N4

NGỮ PHÁP N5, KANJI N5

200 KANJI CƠ BẢN

1945 KANJI THÔNG DỤNG

TỰ ĐỘNG TỪ - THA ĐỘNG TỪ

TÊN BỘ NGÀNH

TRỢ TỪ  -  NGÔN NGỮ NÓI

CÁCH NÓI HAY

TỪ VỰNG TỔNG HỢP

BẢNG CHỮ HIRAGANA

BẢNG CHỮ KATAKANA

50 BÀI TỪ VỰNG MINNA

50 BÀI NGỮ PHÁP MINNA

 

 

TỪ VỰNG THEO CHỦ ĐỀ

24 QUY TẮC HỌC KANJI I

24 QUY TẮC HỌC KANJI II

GOKAKU DEKIRU N2

MINA NO NIHONGO CHUUKYU

MIMIKARA OBOERU N2

YASASHII SAKUBUN

TRẠNG TỪ CƠ BẢN

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ THI JLPT N1 CÁC NĂM:

1991199219931994

1995199619971998

1999200020012002

2003200420052006

2007200820092010

ĐỀ THI JLPT N2 CÁC NĂM:

1991199219931994

1995199619971998

1999200020012002

2003200420052006

200720082009

ĐỀ THI JLPT N3 CÁC NĂM:

1991199219931994

1995199619971998

1999200020012002

2003200420052006

200720082009

20122015

ĐỀ THI JLPT N4 CÁC NĂM:

1991199219931994

1995199619971998

1999200020012002

2003200420052006

 

 

 

Please contact: admin@htc.vn